Utwórz konto

Odzyskaj hasło

Zamknij
image alt

Zapisz się do naszego newslettera!

Odkryj najnowsze wiadomości z Elastron, wprowadzając nowe kolekcje, targi i oferty specjalne. Podane informacje będą wykorzystywane wyłącznie przez Elastron.

Polityka prywatności

KIM JESTEŚMY?
Elastron, S.A. to firma zajmująca się handlem hurtowym i detalicznym dostaw tkanin, skór i mikrowłókien tapicerskich.
Elastron, S.A. przestrzega zasad ochrony prywatności i danych osobowych osób, z którymi utrzymuje relacje (m.in. klienci, dostawcy, pracownicy). W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniamy, kim jesteśmy, jakie dane osobowe zbieramy, w jaki sposób je chronimy, do jakich celów możemy je wykorzystywać, z jakich powodów, jak długo je przechowujemy, komu je udostępniamy, a także w jaki sposób aby skontaktować się z nami i skorzystać ze swoich praw.

 

DLACZEGO NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI?
Niniejsza Polityka Prywatności powstała, ponieważ zamierzamy przedstawić naszym partnerom, a także wszystkim osobom, z którymi się kontaktujemy, ogólne zasady prywatności i przetwarzania ich danych osobowych, które gromadzimy i traktujemy z zachowaniem ścisłego poszanowania i zgodności z prawem Ochrony Danych Osobowych.


Elastron, S.A. szanuje najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, zatwierdzając w tym celu politykę, która może chronić dane, które są nam udostępniane przez wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób odnoszą się do Spółki.
Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę prywatności, ponieważ dostęp do danych osobowych w naszej witrynie oznacza znajomość i akceptację warunków w niej zawartych. Tym samym udostępniając swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na ich gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

CO OBEJMUJE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI?
Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie zbierania i przetwarzania danych osobowych prowadzonego przez Elastron, S.A.

 

CZYM SĄ DANE OSOBOWE?
Kiedy odnosimy się do danych osobowych, mamy na myśli wszelkie informacje, dowolnego rodzaju i niezależnie od ich wsparcia, w tym dźwięk i obraz, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.
Osobę uważa się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, mianowicie przez powołanie się na numer identyfikacyjny lub jeden lub więcej konkretnych elementów jej tożsamości fizycznej, fizjologicznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej.

DPGR dotyczy tylko danych osób fizycznych i nie obejmuje danych osób prawnych.

 

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH?
Za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odpowiada Elastron, S.A., Rua da Recta de Gomil nº 354, A2, 4595-144 Frazão, Paços de Ferreira; Tel: 227624043, który w tym kontekście decyduje o tym, jakie dane są zbierane, jakie są sposoby ich przetwarzania oraz w jakim celu są wykorzystywane.


Elastron, SA wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), którego podstawową funkcją jest zapewnienie zgodności ze wszystkimi zobowiązaniami prawnymi DPGR przez Spółkę, z którym można się skontaktować pod adresem Rua da Recta de Gomil nº 354, A2, 4595-144 Frazão, Paços de Ferreira, tel: 227624043; email: dpo@elastrongroup.com.

 

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY?
W ramach swojej działalności Elastron SA zbiera i przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia usług i / lub dostawy produktów, w związku z czym przetwarza dane takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, NIP i karta obywatela numer.

 

KIEDY I JAK GROMADZIMY TWOJE DANE?
Elastron, S.A. zbiera Twoje dane telefonicznie, mailowo, osobiście, pisemnie lub za pośrednictwem swoich stron internetowych, za Twoją zgodą. Z reguły dane osobowe są zbierane, gdy Klient subskrybuje jeden z naszych produktów lub usług.
Niektóre dane osobowe są obowiązkowe iw przypadku ich braku lub niewystarczalności Elastron S.A. nie może dostarczyć danego produktu lub usługi, a Spółka poinformuje Klientów o obowiązkowym charakterze podania danych.
Jeżeli nie jesteś Klientem Elastron, SA, Twoje dane będą przetwarzane tylko wtedy, gdy udostępnisz je Firmie, w szczególności jeśli wyrazisz zgodę na przesyłanie newsletterów oraz kontakt w sprawie wszelkich akcji marketingowych, które Spółka może prowadzić, w takim przypadku zastosowanie będą miały zasady niniejszej Polityki prywatności.


Gromadzone dane osobowe są przetwarzane w sposób skomputeryzowany iz zachowaniem ścisłej zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych oraz są przechowywane w specjalnie utworzonej w tym celu bazie danych iw żadnym wypadku nie będą wykorzystywane do innych celów. niż ten, na który wyraziła zgodę posiadacz danych.

 

JAKIE SĄ CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?
Generalnie gromadzone dane osobowe służą do zarządzania stosunkiem umownym, świadczenia usług objętych umową, dostosowania usług do potrzeb i zainteresowań Klienta, działań informacyjnych i marketingowych.


Możesz jednak udostępniać nam dane osobowe do innych celów, takich jak wysyłanie skarg i sugestii, ujawnianie informacji instytucjonalnych Spółki i / lub kampanii reklamowych, promocji, reklamy i aktualności na temat produktów i / lub usług. Spółki, w celu przeprowadzenia badań rynkowych, ankiet ewaluacyjnych, a także w celu przekazania do firm / instytucji, z którymi Spółka współpracuje bezpośrednio, w ścisłym stosunku umownym, w przypadku gdy Państwa dane osobowe są niezbędne.


W momencie zbierania danych otrzymasz bardziej szczegółowe informacje o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Okres przechowywania i przechowywania danych różni się w zależności od celu, w jakim informacje są przetwarzane.
W rzeczywistości istnieją wymogi prawne, które wymagają przechowywania danych przez minimalny okres. Tym samym, o ile nie ma konkretnego wymogu prawnego, dane będą przechowywane i przechowywane jedynie przez minimalny okres niezbędny do celów, które doprowadziły do ich zebrania lub późniejszego przetwarzania lub, przez okres zatwierdzony przez Krajową Komisję Ochrony Danych, na którego koniec zostanie usunięty.

 

JAKIE ŚRODKI ZOSTAŁY PRZYJĘTE PRZEZ ELASTRON, S.A. W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Elastron, S.A. zobowiązuje się do zapewnienia ochrony udostępnianych nam danych osobowych oraz przyjął i wdrożył rygorystyczne zasady w tym zakresie. Przestrzeganie tych zasad jest niezaprzeczalnym obowiązkiem wszystkich, którzy mają do nich legalny dostęp.
Mając na uwadze ogromną troskę i zaangażowanie, jakie firma Elastron, SA ujawnia w obronie kwestii prywatności, przyjęto szereg technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony udostępnianych nam danych osobowych przed ich ujawnieniem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą przetwarzania lub nieuprawnionego dostępu, a także przed jakąkolwiek inną formą niezgodnego z prawem przetwarzania.
W związku z tym wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz o sobie, są bezpiecznie przechowywane w systemach Elastron, które z kolei znajdują się we własnym centrum danych firmy, z uwzględnieniem wszystkich fizycznych i logicznych środków bezpieczeństwa, które uważamy za niezbędne dla ochrona Twoich danych osobowych.


Niezależnie od środków bezpieczeństwa zastosowanych przez Elastron, jesteśmy zobowiązani do ostrzeżenia wszystkich użytkowników Internetu, że powinni podjąć dodatkowe środki bezpieczeństwa, aby zapewnić, że używają zaktualizowanego komputera i przeglądarki pod kątem odpowiednio skonfigurowanych poprawek bezpieczeństwa, aktywnej zapory ogniowej, antywirusa i ochrony -spyware i upewniaj się co do autentyczności odwiedzanych witryn internetowych, unikając witryn, których reputacji nie ufasz.
Elastron przechowuje swoje dane osobowe w swoim centrum danych zlokalizowanym na terytorium kraju oraz w centrach danych zlokalizowanych na terytorium Unii Europejskiej.
Te dane i ich infrastruktura są chronione i utrzymywane zgodnie ze standardami bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.

 

W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH ISTNIEJE PRZEKAZYWANIE DANYCH DO INNYCH PODMIOTÓW (STRON TRZECICH I PODWYKONAWCÓW)?
Elastron, SA w zakresie swojej działalności może zlecać wykonanie niektórych usług osobom trzecim. Czasami świadczenie tych usług oznacza dostęp przez te podmioty do danych osobowych naszych klientów, dostawców, usługodawców lub pracowników. W takiej sytuacji Elastron SA podejmuje odpowiednie działania, aby podmioty mające dostęp do danych cieszyły się renomą i dawały najwyższe gwarancje na tym poziomie, co zostanie należycie ustalone i zabezpieczone w umowie, która zostanie podpisana pomiędzy Elastron, SA i podmiot (-y) zewnętrzny (-e).
Tym samym każdy podmiot, któremu Elastron, SA zleca podwykonawstwo, będzie przetwarzał dane osobowe naszych klientów, dostawców, usługodawców lub pracowników w imieniu i na zlecenie Elastron, SA z obowiązkiem podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony dane chroniące przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz przed jakąkolwiek inną formą niezgodnego z prawem przetwarzania.
Może również zaistnieć potrzeba przekazania danych osobowych innym spółkom Grupy, tj. Elastron Spain i Elastron Deutschland, zawsze z należytym zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony danych po obu stronach.
W każdym przypadku Elastron, S.A. pozostaje odpowiedzialny za dane osobowe, które udostępnia.

 

W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Świadczenie niektórych usług przez Elastron, S.A. może wiązać się z przekazaniem jej danych poza Portugalię, w szczególności w związku z korzystaniem z usług i / lub produktów Spółki do innych spółek Grupy (Elastron Hiszpania i Elastron Deutschland) oraz instytucji międzynarodowych.
W takim przypadku Elastron, S.A. będzie ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności co do określenia przydatności takiego Kraju w zakresie ochrony danych osobowych oraz wymagań dotyczących takich przekazów.


JAK WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIE?
Pliki cookie to niewielkie etykiety oprogramowania, które są przechowywane na Twoim komputerze za pośrednictwem przeglądarki, przechowujące tylko informacje związane z Twoimi preferencjami, nie zawierające jako takich danych osobowych.
Jeśli chcesz, możesz wyłączyć wszystkie pliki cookie, jeśli nie chcesz ich otrzymywać.


Możesz również poprosić komputer o powiadomienie Cię o używaniu plików cookie. W obu przypadkach musisz dostosować ustawienia przeglądarki (np. Internet Explorer).

 

PRYWATNOŚĆ NIELETNICH (DZIECI I MŁODZIEŻY)
Elastron, SA zobowiązuje się do ochrony prywatności dzieci i nie zamierza zbierać danych osobowych od nieletnich poniżej 16 roku życia. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią w wieku poniżej 16 lat i spróbujesz przesłać swoją rejestrację, zostanie ona odrzucona i zostaniemy poinformowani, że nie przyjmujemy rejestracji od dzieci poniżej 16 roku życia.
Zachęcamy rodziców i opiekunów nieletnich poniżej 16 roku życia do regularnego monitorowania i nadzorowania korzystania z poczty elektronicznej i innych działań online dla dzieci.

 

JAK MOŻESZ KORZYSTAĆ Z PRAW W RAMACH DPGR
W ramach DPGR możesz bezpośrednio dokonać aktualizacji lub sprostowania swoich danych osobowych lub określić niektóre swoje preferencje, takie jak otrzymywanie biuletynów. Możesz również zażądać określonych praw, takich jak:
- Dodatkowe informacje o wykorzystaniu Twoich danych;
- Kopia danych przechowywanych w naszych bazach danych;
- Ograniczenie przetwarzania lub zapomnienie danych osobowych.
Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, przeanalizujemy je i odpowiemy w wymaganym prawem terminie (maksymalnie 30 dni). Być może będziemy musieli zweryfikować lub udowodnić swoją tożsamość przed skorzystaniem z tych praw.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych lub naszej polityki prywatności, możesz w dowolnym momencie skontaktować się z naszym działem obsługi klienta lub bezpośrednio skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: dpo@elastrongroup.com.
Jeżeli jesteś niezadowolony z wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych lub z naszej odpowiedzi po skorzystaniu z któregokolwiek z tych praw, masz prawo złożyć skargę do krajowego organu nadzorczego (Krajowa Komisja ds. Ochrony Danych - NCDP) | Rua de São Bento, no. 148, 3º, 1200-821 Lizbona | Tel: 351 213928400 | Faks: +351 213976832 | e-mail: geral@cnpd.pt

 

ZGODA POSIADACZA DANYCH
Korzystając z naszej strony internetowej, potwierdzasz, że akceptujesz warunki niniejszej Polityki prywatności.
Jeśli nie chcesz otrzymywać działań promocyjnych dotyczących nowych produktów lub usług lub komunikatów, możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych w celach marketingowych, do wysyłania komunikatów informacyjnych lub umieszczania na listach lub usługach informacyjnych.
Jeśli nie zgadzasz się z warunkami naszej Polityki prywatności, prosimy o niepodawanie nam danych osobowych i zaprzestanie korzystania z naszej strony internetowej.

 

JAK DOWIEDZ SIĘ O WSZELKICH ZMIANACH W POLITYCE PRYWATNOŚCI ELASTRON, S.A.
Elastron, S.A. zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie do wprowadzania poprawek lub zmian w niniejszej Polityce prywatności; zmiany te są należycie publikowane i przekazywane między innymi naszym klientom, dostawcom i usługodawcom.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI W INTERNECIE

Polityka prywatności online dotyczy tylko informacji gromadzonych za pośrednictwem naszej witryny internetowej, a nie informacji gromadzonych offline.

Zamknij
image alt

For further information about our collections, catalogues or services, please contact us!

info.pt@elastrongroup.com

Cookies pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.